TALENT KAMP OPATIJA 2017

TALENT KAMP OPATIJA 2017

Udruga hrvatskih košarkaških sudaca je po drugi puta organizirala Talent kamp Opatija 2017 za talentirane mlade suce i kontrolore od 05.09 do 10.09. 2017.

Kao i prošle godine organiziran je Talent kamp u Opatiji sa svrhom unapređenja suđenja s naglaskom na mlade sutkinje, suce i kontrolore. Kamp je počeo 05.09.2017. dan ranije za kontrolore, koji su akceptirani kao učitelji svih sudaca i njihov mentorski servis u težnji čim boljeg suđenja. Kontrolori su radili na novom opširnijem i u mnogome zahtjevnijem obrascu za kontrole, koji obuhvaća kompletnu, skeniranu sliku o svakom sucu na terenu. Predavanje je bilo konstruktivno jer se radilo teoretski ali i praktično na terenu, u interesu čim boljeg obnašanja ove dužnosti iznimno važne u prvom redu za edukaciju sudaca, a ne samo njihovo ocjenjivanje.

20170906_133543

U srijedu 06.09. prema ranije dogovorenom rasporedu u rad su se uključili suci i sutkinje, isključivo s Prve muške lige. Tendencija je bila da se tim sucima omogući čim više kvalitetnih informacija, jer su to mahom mladi suci u koje se želi investirati za budućnost.

Zajednički rad, po uzoru na FIBA-ine klinike polučio je odlične rezultate. Rad na kampu bio je podijeljen na tri segmenta.

  1. Teoretski dio – predavaona, video prezentacije
  2. Praktični dio – dvorana, rad u grupama
  3. Suđenje utakmica

20170907_120535

Svaka od tih komponenti iziskivala je aktivno učešće od svih prisutnih.

Teme koje su obrađivane bile su promjene pravila igre, u prvom redu mehanika suđenja kao osnovni preduvjet za kvalitetno suđenje, nadalje kontrola utakmice, kriterij pogrešaka, game menagment i sve ostalo što je u prošloj sezoni uočeno kao lošiji segment obavljanja sudačkog posla.

Težak i zahtijevan rad polučio je odlične rezultate, jer je iskazano zadovoljstvo od stane svih nazočnih u Opatiji.

Želja i nadanje UHKS je da se i slijedeće godine organizira Talent kamp, jer je to pravi put prema čim boljem obnašanju sudačkog  posla koji je iznimno težak i zahtijevan, te stalnim inzistiranjem na usavršavanju svih službenih osoba.

20170908_101904

Na kampu je sveukupno učestvovalo 10 kontrolora, 3 (tri) sutkinje i 19  sudaca.

Talent kampu Opatija 2017 nazočio je i Predsjednik UHKS gosp. Tonči Anzulović kao aktivni sudionik.

Predavači na kampu bili su nositelj projekta Dragan Medan, FIBA Instruktor, i istaknuti međunarodni sudac Sreten Radović, uz tehničku pomoć Stručne komisije UHKS.

20170908_101831