Podaci o Udruzi

UDRUGA HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH SUDACA

Naziv: UDRUGA HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH SUDACA
Skraćeni naziv: UHKS
Engleski: ASSOCIATION OF CROATIAN BASKETBALL REFEREES

Registarski broj: 00001305
OIB: 38578076725
Datum upisa: 01.02.1999
Datum osnivačke skupštine: 27.09.1992
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014): DA

Skupštine Udruge:
22.09.2015 – Izborna skupština
01.10.2014 – Redovna skupština

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Tonči Anzulović, predsjednik (Početak mandata 22. 09. 2015, kraj mandata 22. 09. 2019)
Damir Palavra, tajnik (Početak mandata 09. 11. 2015, kraj mandata 09.11. 2019)

Likvidator: Damir Palavra