O nama

UDRUGA HRVATSKIH KOŠARKAŠKIH SUDACA

UHKS

CILJEVI I DJELATNOSTI

CILJ

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja košarkaškog sporta kroz košarkaško suđenje.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJE CILJ

Doprinosi razvitku i unapređenju košarke kroz sudačku djelatnost, sprovodi odluke i programe HKS, podiže športsku kulturu, duh i etiku svojih članova, potiče razvitak sudačke djelatnosti putem školovanja, usavršavanja i organiziranja strukovnih seminara u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Provodi i kontrolu tjelesne spreme sudaca i unapređuje istu putem treninga, testiranja i športskih susreta s drugim udrugama.

Prati zbivanja na području košarkaškog športa i sudačke djelatnosti. Izdaje svoje glasilo i oglašava se putem postojećih glasila, surađuje s Udrugom hrvatskih košarkaških trenera, Udrugom zdravstvenih djelatnika u košarci i Udrugom igrača i igračica.

Vodi evidenciju svog članstva,sudjeluje putem svojih predstavnika u radu Sabora HKS i Upravnog odbora HKS,obavlja i druge poslove i zadaće utvrđene Zakonom, Statutom HKS i Statutom UHKS.

 

Naziv: Udruga hrvatskih košarkaških sudaca
Skraćeni naziv: UHKS
Engleski: Association of Croatian Basketball Referees