A1 liga

Davorin Nakić
Davorin Nakić
Supervizor
Tonči Anzulović
Tonči Anzulović
Supervizor
Dubravko Muhvić
Dubravko Muhvić
Predsjednik Stručne komisije UHKS
Saša Šarac
Saša Šarac
Član UO i stručne komisije
Dragan Medan
Dragan Medan
Član Stručne komisije UHKS
Stojan Trivić
Stojan Trivić
Ćlan stručne komisije
Dragan Medan
Dragan Medan
A1 kontrolor
Dubravko Muhvić
Dubravko Muhvić
A1 kontrolor
Jadranko Perlić
Jadranko Perlić
A1 kontrolor
Milan Čanković
Milan Čanković
A1 kontrolor
Nino Tonković
Nino Tonković
A1 kontrolor
Saša Šarac
Saša Šarac
A1 kontrolor
Zoran Pjevalica
Zoran Pjevalica
A1 kontrolor
Alan Grbić
Alan Grbić
Član UO UHKS
Božo Perković
Božo Perković
A1 Opunomoćenik
Damir Basarić
Damir Basarić
A1 Opunomoćenik
Damir Brnetić
Damir Brnetić
A1 Opunomoćenik
Damir Kanceljak
Damir Kanceljak
A1 Opunomoćenik
Danijel Perčić
Danijel Perčić
A1 Opunomoćenik
Ivica Malekin
Ivica Malekin
A1 Opunomoćenik
Jure Odak
Jure Odak
A1 Opunomoćenik
Miroslav Braica
Miroslav Braica
A1 Opunomoćenik
Miroslav Kontrec
Miroslav Kontrec
A1 Opunomoćenik
Sanjin Palavra
Sanjin Palavra
A1 Opunomoćenik
Stipe Barišić
Stipe Barišić
A1 Opunomoćenik
Stojan Trivić
Stojan Trivić
A1 Opunomoćenik
Valter Sirotić
Valter Sirotić
A1 Opunomoćenik
Željko Miletić
Željko Miletić
A1 Opunomoćenik
Zvonko Zima
Zvonko Zima
A1 Opunomoćenik